Filmska banka

  Jože Rožman

  Gluma u filmovima:

1966 - Amandus
kao drugi vojnik