Filmska banka

  Ljuba Kovačević

  Gluma u filmovima:

1958 - Kroz granje nebo