Filmska banka

  Stane Potokar

  Gluma u filmovima:

1957 - Tuđa zemlja
1958 - Dobro morje
1958 - Jedini izlaz
1960 - Akcija
1960 - Kota 905