Filmska banka

  Nada Škrinjar

  Gluma u filmovima:

1954 - Koncert
1959 - Osma vrata
1961 - Parče plavog neba
1967 - Deca vojvode Šmita
1975 - Kičma
kao bolesnica