Filmska banka

  Zoran Milosavljević

  Gluma u filmovima:

1961 - Pesma
1961 - Stepenice hrabrosti
1963 - Radopolje
1969 - Ubistvo na podmukao i svirep način i iz niskih pobuda