Filmska banka

  Melihat Ajeti

  Gluma u filmovima:

1968 - Vuk sa Prokletija (Uka i bjeshkave te nemuna)
1971 - Žeđ
1983 - Nabujala reka