Filmska banka

  Slobodan Dimitrijević

  Gluma u filmovima:

1961 - Igre na skelama
1964 - Prometej s otoka Viševice
1965 - Ključ
1966 - Ponedeljak ili utorak
1967 - Iluzija
1968 - Lelejska gora
1968 - Sunce tuđeg neba
1969 - Vreme bez rata
1972 - Valter brani Sarajevo
1974 - SB zatvara krug
kao agent Božović
1976 - Vrhovi Zelengore
1978 - Stići pre svitanja
1979 - Novinar
1979 - Trofej
1989 - Hamburg-Altona

Biografija:
Glumac, rodio se u Nišu 20.6.1941. Za film ga otkriva S. Weygand, u čijem filmu Igre na skelama (1961) dobija glavnu ulogu zaljubljenog mladića, a zatim tumači uloge mladića-idealista u filmovima V. Mimice Prometej s otoka Viševice (1965) i Ponedeljak ili utorak (1966). Od kraja 60-ih nastupa u filmovima izvan Hrvatske, napuštajući prethodni tip uloga. Tako u Lelejskoj gori (1968) dobija glavnu ulogu, nakon čega igra u Vremenu bez rata (1969), Pucnju (1972) i Trofeju (1979). Nastupio je i u tridesetak koprodukcijskih filmova, a često nastupa i na televiziji.