Filmska banka

  Hadi Shehu

  Gluma u filmovima:

1979 - Kad proleće kasni
1980 - Beli tragovi
1983 - Nabujala reka

Biografija:
Filmski, pozorišni i TV-glumac, rodio se u Đakovici 15.2.1949. U pozorištu glumi već kao učenik. Glavne i veće sporedne uloge glumio je u filmovima snimljenim na Kosovu: Kad proleće kasni (1979) i Beli tragovi (1980) E. Kryeziua, te Vetar i hrast (1979) i Nabujala reka (1983) B. Sahatciua. Nastupa i na televiziji (npr. TV-drama Epoha pred sudom, E. Kryeziua).