Filmska banka

  Svi domaći filmovi:

  Snimljeni godine:

1956
Zle pare
U mreži
Opsada
Ne okreći se sine
Putnici sa Splendida
Potraga
Poslednji kolosek
Veliki i mali
Cipelice na asfaltu

Spisak filmova iz 1950-tih godina.