Filmska banka

  Marija Fuks

  Montaža filmova:

1959 - Vrata ostaju otvorena
1962 - Naš avto (Naša kola)
1962 - Srešćemo se večeras
1963 - U sukobu
1967 - Diverzanti
1967 - Mali vojnici
1968 - Ram za sliku moje majke
1969 - Neka daleka svjetlost
1970 - Život je masovna pojava
1972 - Prvi splitski odred