Filmska banka

  Marička Pirkmajer

  Montaža filmova:

1965 - Istim putem se ne vraćaj
1971 - Maskarada
1972 - Ko pride lev (Kad dođe lav)