Filmska banka

  Koviljka Bačvić

  Montaža filmova:

1967 - Zlatna praćka
1968 - Quo vadis Živorade
1968 - Sunce tuđeg neba