Filmska banka

  Iva Kosi

  Montaža filmova:

1961 - Stepenice hrabrosti
1968 - Lelejska gora
1974 - Derviš i smrt