Filmska banka

  Blaženka Jenčik

  Montaža filmova:

1951 - Bakonja fra Brne
1952 - U oluji
1954 - Stojan Mutikaša
1955 - Jubilej gospodina Ikla
1959 - Vlak bez voznog reda
1960 - Kota 905
1960 - Rat
1961 - Martin u oblacima
1961 - Pustolov pred vratima
1962 - Rana jesen
1962 - Prekobrojna
1963 - Licem u lice
1963 - Opasni put
1964 - Nikoletina Bursać
1965 - Dani iskušenja
1965 - Druga strana medalje
1965 - Ključ
1967 - Iluzija
1975 - Hitler iz našeg sokaka
1976 - Vlak u snijegu
1977 - Hajdučka vremena
1979 - Pakleni otok
1982 - Hoću živjeti
1982 - Servantes iz Malog Mista