Filmska banka

  Ljubica Nešić

  Montaža filmova:

1965 - Čovek nije tica
1969 - Veliki dan