Filmska banka

  Neven Frangeš

  Muzika za filmove:

1984 - Mala pljačka vlaka
1985 - Crveni i crni
1999 - Crvena prašina