Filmska banka

  Fran Lhotka

  Muzika za filmove:

1947 - Živjeće ovaj narod
1951 - Major Bauk