Filmska banka

  Gorčin Stojanović

  Režija u filmovima:

1995 - Ubistvo s predumišljajem
1998 - Stršljen