Filmska banka

  Anatolij Mamontov

  Scenografija za filmove:

1973 - Svadba