Filmska banka

  Borislav Nježić

  Scenografija za filmove:

1979 - Osvajanje slobode
1981 - Šesta brzina
1988 - Braća po materi