Filmska banka

  Eduard Bogdanić

  Snimatelj u filmovima:

1955 - Šolaja
1958 - Crni biseri
1959 - Pet minuta raja
1961 - Parče plavog neba
1963 - U sukobu
1964 - Narodni poslanik
1968 - Quo vadis Živorade