Filmska banka

  Slavo Vajt

  Snimatelj u filmovima:

1982 - Boj na poziralniku (Borba sa vrtačom)