Filmska banka

  Ivo Kadic

  Gluma u filmovima:

1961 - Carevo novo ruho
1973 - Timon