Filmska banka

  Petre Arsovski

  Gluma u filmovima:

1991 - Caruga
1997 - Preku ezero (Preko jezera)