Filmska banka

  Janez Hocevar

  Gluma u filmovima:

1970 - Idu dani
1982 - Ucna leta izumitelja Polza (Djacke godine izumitelja Polza)
kao Polzov otac
1985 - Odbojnik (Butnskala)
kao Valentincic
1989 - Kavarna Astoria (Kafana Astorija)
kao otac