Filmska banka

  Nada Gesovska

  Gluma u filmovima:

1964 - Pod istim nebom
1967 - Memento
1968 - Planina gneva