Filmska banka

  Jure Vizjak

  Gluma u filmovima:

1948 - Na svoji zemlji
1966 - Amandus
kao cuvar