Filmska banka

  Vladimir Skrbinsek

  Gluma u filmovima:

1953 - Jara gospoda
kao Tine Mali
1961 - Balada o trobenti in oblaku
1964 - Zarota (Zavera)
1966 - Amandus
kao prvi luteran