Filmska banka

  Marjan Lombar

  Gluma u filmovima:

1953 - Vesna
kao Turk
1966 - Amandus