Filmska banka

  Tonja Ponebsek

  Gluma u filmovima:

1953 - Vesna
1966 - Amandus
kao devica
1985 - Odbojnik (Butnskala)
kao Marija