Filmska banka

  Slavo Svajger

  Gluma u filmovima:

1955 - Kala
1966 - Amandus
kao Prost