Filmska banka

  Branka Persolja

  Gluma u filmovima:

1982 - Ucna leta izumitelja Polza
kao Beba