Filmska banka

  Tone Homar

  Gluma u filmovima:

1966 - Amandus
kao bradonja