Filmska banka

  Minca Jeraj

  Gluma u filmovima:

1966 - Amandus
kao drugi prosjak