Filmska banka

  Nace Res

  Gluma u filmovima:

1966 - Amandus
kao starac