Filmska banka

  Manja Golec

  Gluma u filmovima:

1961 - Igre na skelama
1962 - Da li je umro dobar covjek?
1962 - Nas avto (Nasa kola)
kao frizerka
1963 - Operation Ticijan