Filmska banka

  Nikola Cobanovic

  Gluma u filmovima:

1963 - Die Tage
kao skitnica
1966 - Der Rueckfall
1967 - Grajski biki