Filmska banka

  Jasna Ivic

  Gluma u filmovima:

1977 - Letaci velikog neba
1978 - Dort und zurueck