Filmska banka

  Danco Cevrevski

  Gluma u filmovima:

1981 - Dorotej
kao Matija
1981 - Piknik u Topoli
1983 - Igmanski mars
1983 - Der gorsse Transport
1984 - Gefaehrliche Spur
1990 - Stanica obicnih vozova