Filmska banka

  TRZ Feniks film, Beograd

  Produkcija filmova:

1988 - Sonnenblumen
1988 - Neka cudna zemlja
1988 - Ein anderer Mann
1989 - Boj na Kosovu