Filmska banka

  Filmski studio, Titograd

  Produkcija filmova:

1967 - Eine Palme unter Palmen
1968 - Lelejska gora
1969 - Sramno leto
1969 - Nizvodno od Sunca
1973 - Svadba
1974 - Dervis i smrt
1976 - Die Gipfel der Zelengora
1977 - Bestije
1979 - Covjek koga treba ubiti