Filmska banka

  Ministarstvo za kulturu Republike Srbije

  Produkcija filmova:

1993 - Bolje od bekstva
1994 - Vukovar - jedna prica
1995 - Paket aranzman