Filmska banka

  Ivica Sporcic

  Scenografija za filmove:

1986 - Vecernja zvona
1988 - Haloa - praznik kurvi