La banque du film


   
Palma među palmama

Genre:
Le drame social

Réalisation:
Milo Đukanović

Le résumé:
Bivša prostitutka, sada pralja, traži penziju za svoj nekadašnji "rad", što joj socijalizam, svojim humanim principima, ne osporava. Da bi ostvarila svoje pravo, potrebna su joj dva svedoka, a ona ih ima daleko više. Ali, niko neće da svedoèi. Èitavo jedno društvo pokazuje svoju sebiènost, lažni moral, predrasude, licemerje. Ona umire ne ostvarivši svoju veliku želju.

Le producent:
Avala Film, Filmski studio, Titograd

Le scénario:
Slobodan Novak

La musique:
Dušan Radić

Camera:
Mihailo Popović

Le scénographie:
Vlatko Gilić

Le pays de l'origine:
Jugoslavija, Crna Gora, Srbija

Le montage:
Kleopatra Harisijades

La durée:
98 la minutage

La technique:
Widescreen, noir-blanc

Premiere:
22.6.1967.Les acteurs:

Asja Kisić
Bogdan Buljan
Branko Kovaèić
Milan Srdoè
Mira Stupica
Mirjana Kuntić
Severin Bijelić
Stojan Aranđelović
Tea Tadić

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd