La banque du film


   
Bekstva

Genre:
Guerrier

Réalisation:
Radoš Novaković

Le résumé:
Grupa komunista zatoèena u tamnici predratne Jugoslavije, sa izbijanjem rata i pred opasnošću od mogućeg streljanja, odluèuje se na bekstvo. Poèinje kopanje tunela, ali voda ugrožava ovaj put. Ostaje samo da se juriša na stražu. U toj groznièavoj atmosferi, stare dileme izbijaju na površinu. Jedan od zatvorenika, muèen kompleksom izdaje, ne želi da izađe na slobodu, smatrajući da više ne zaslužuje da bude revolucionar. I dok se ostali spremaju da uèine oèajnièki pokušaj, on, tražeći smrt, otkriva da se voda iz tunela povukla. Put u slobodu je sada otvoren.

Le producent:
Avala Film

Le scénario:
Muharem Pervić, Radoš Novaković

La musique:
Bojan Adamiè

Camera:
Nenad Jovièić

Le scénographie:
Dragoljub Ivkov

Le pays de l'origine:
Jugoslavija, Srbija

Le montage:
Maja Lazarov

La durée:
91 la minutage

La technique:
Widescreen, le color

Premiere:
18.7.1968.Les acteurs:

Dušan Đurić
Ljuba Tadić
Rade Marković
Ratislav Jović
Slavko Simić
Slobodan Aligrudić
Velimir (Bata) Živojinović
Zlatko Madunić

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd