La banque du film


   
Radio Vihor zove Anđeliju

Genre:
La comédie

Réalisation:
Jovan Živanović

Le résumé:
U planinski zabaèeni kraj iznenada dopre fenomen turizma, a sa njim i šansa promene dotadašnjeg života. Ambiciozna žena nagovori supruga da prodaju imanje i otvore motel, što bi bila polazna taèka za estradnu karijeru njihove kćeri Anđelije. U tim planovima joj pomaže seoski "veliki kombinator" i svaštar, kojem je određena uloga budućeg zeta. Ali, Anđelija od karijere više voli lokalnog zanesenjaka i radio amatera. Kraj "novog života" brzo dolazi: motel propada finansijski, Anđelija se opredeljuje za radio amatera, a za kombinatora ostaje samo gorko iskustvo.

Le producent:
CFS Košutnjak, Beograd, Avala Film

Le scénario:
Jovan Živanović

La musique:
Mikan Obradović

Camera:
Juan Carlos Ferro

Le pays de l'origine:
Jugoslavija, Srbija

Le montage:
Vojislav (Vanja) Bjenjaš, Jelena Bjenjaš

La durée:
99 la minutage

La technique:
Widescreen, le color

Premiere:
17.5.1979.Les acteurs:

Dragomir Èumić
Miodrag Andrić (Ljuba Moljac)
Miodrag Ilić
Mira Banjac
Nada Vojinović
Radoš Bajić
Ratislav Jović
Velimir (Bata) Živojinović
Zoran Radmilović

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd