La banque du film


   
Splav meduze

Genre:
Le drame

Réalisation:
Karpo Aćimović-Godina

Le résumé:
Dve usamljene uèiteljice izgubljene u pospanoj provinciji, obavljaju svoju prosvetiteljsku dužnost, sanjareći o velikim gradovima i pustolovinama. Jednog dana u njihovu sivu svakidašnjicu ulaze mladi umetnici iz Beograda, a stiže odnekud i najjaèi èovek Balkana. Epidemija šarlaha privremeno oslobađa uèiteljice školskih obaveza, pa svi krenu na uzbudljivu akrobatsko-artistièku turneju koja ih vodi iz grada u grad. I tako sve dok se zbog nekih razloga ne raziđu, da bi svako samostalno nastavio svoj životni put.

Le producent:
Viba film, Ljubljana, RTV Beograd

Le scénario:
Branko Vuèićević

La musique:
Mladen Vranešević, Predrag Vranešević

Camera:
Karpo Aćimović-Godina

Le scénographie:
Ranko Mascarell

Le pays de l'origine:
Srbija, Slovenija, Jugoslavija

Le montage:
Karpo Aćimović-Godina

La durée:
101 la minutage

La technique:
Widescreen, le color

Premiere:
10.7.1980.Les acteurs:

Boris Komnenić
Erol Kadić
Frano Lasić
Miloš Battelino
Olga Kacjan
Radmila Živković
Vladislava (Vladica) Milosavljević

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd