La banque du film


   
Atoski vrtovi - preobraženje

Genre:
Le 'drame ensuite de la guerre

Réalisation:
Stojan Stojèić

Le résumé:
Posle propasti carske Rusije i naleta nove religije, komunizma, koja uništava sve što je staro, veliki broj intelektualaca beži na jug. Jedna grupa se zaustavila na Balkanu, u Temskoj. Nalet novih Tatara stigao ih je i ovde. Nova vlast u saradnji sa mesnim politièarima pali tek sagrađenu crkvu, proto-majstora oslepe, a ikonopisca hrama bace u tamnicu. Ikonopisac i sveštenik, okovani u lance, preživljavaju svoje dno, oèekujući uzdizanje i mogućnost preobražaja. Komunistièka vlast na robiju ubacuje svog èoveka, sa zadatkom da otkrije namere bogomoljaca posle izdržavanja kazne. Ikonopisac, vernik u Hrista, lud za Hristom, na dan puštanja sa robije kreće na èin liturgije.

Les informations ajouté:


Le producent:
TRZ Singidunum, Beograd, Avala Film, Morava film, Beograd

Le scénario:
Stojan Stojèić, Slaven Radovanović

La musique:
Ksenija Zeèević

Camera:
Aleksandar Petković

Le scénographie:
Predrag (Peđa) Ristić, Miodrag Mirić

Le pays de l'origine:
Jugoslavija, Srbija

Le montage:
Vuksan Lukovac, Petar Jakonić, Sonja Stevanović

La durée:
105 la minutage

La technique:
Standard, le color

Premiere:
12.4.1989.Les acteurs:

Danica Maksimović
Danilo (Bata) Stojković
Dušan Janićijević
Elizabeta Đoreska
Gojko Šantić
Ljubomir Ćipranić
Melita Bihali
Milutin (Mima) Karadžić
Neda Arnerić
Nenad Nedinić
Petar Božović
Snežana Savić
Tanasije Uzunović
Velimir (Bata) Živojinović
Žarko Laušević

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd