La banque du film


   
Paket aranzman

Genre:
Omnibus

Réalisation:
Ivan Stefanovi‘, Dejan Zeèevi‘, Srdan Golubovi‘

Le résumé:
I Maèo trip - Dvoje mladih, prema zajednièkom dogovoru, poèinju da glume zaljubljeni par. On je student Muzièke akademije kojeg otac progoni zbog njegovog neiskustva sa devojkama. Da bi se oslobodio oèevih prigovora, on preko prijatelja upozna Irenu koja je nastupala u rok-bendu sa svojim mladi‘em. Raskinuvsi zbog njegovog svrljanja, sad je puna zelje da mu se prvo osveti, a onda ponovo osvoji. Obmana savrseno uspeva sve do susreta studentovog oca i Ireninog bivseg momka... II No‘ bez sna - Luka odluèuje da odraste, uozbilji se i zaradi novac. Napusta prijatelje sa kojima je svirao i odlazi na audiciju za basistu u uspesnom bendu. Upoznaje Dusana koji smatra da je dobro sto je ranije stigao na ugovoreni sastanak i vrlo uljudno mu nudi novac da ubije njegovu zenu Emiliju. Potpuno sludeni Luka ipak ne propusta da uzme novac, te odlazi da upozori mogu‘u zrtvu. Medutim, uspeva samo da prosiri svoj novosteèeni, zabunom dobijeni, posao. Emilija ga pla‘a da ubije Dusana... III Herc minuta - Marko i Zika ugodno zive od provala u stanove. No, sem sto otvaraju svaku bravu, Markovi prsti sviraju i svaki akord. On je opsednut "herc minutom", veruju‘i da dobro svirani akordi mogu da uèine herc amplitude tako uèestalim da se mogu dodirnuti, da muzika postane dodirljiva. Markova opsesija steti njihovom glavnom poslu, a situacija postaje za Ziku nesnosna kad Marko sretne Sani. Ona je tek pristigla u Beograd, lepa je i potpuno gluva. Marko jos zes‘e vezba zele‘i da za Sani izvede muziku koja moze da se dodirne...

Le producent:
MP - Agency, Beograd, FDU, Beograd, Avala Film, RTV Beograd, Ministarstvo za kulturu Republike Srbije

Le scénario:
Dorde Milosavljevi‘

La musique:
Laza Ristovski, Andrej A‘in, Darkwood Dub, Babe, Prljavi inspektor Blaza i kljunovi

Camera:
Milos Stefan Kresoja

Le scénographie:
Zoran Joki‘

Le costumographie:
Jelena Vasiljevi‘, Emilija Kovaèevi‘

Le pays de l'origine:
Srbija

Le montage:
Stevan Mari‘, Slavica Lali‘-Kos, Andela Ili‘

La durée:
124 la minutage

La technique:
Standard, le color

Premiere:
14.3.1995.Les acteurs:

Aleksandra Miljkovi‘
Bogdan Dikli‘
Bojan Zirovi‘
Boris Milivojevi‘
Branislav Zeremski
Josif Tati‘
Milena Pavlovi‘
Milica Mihajlovi‘
Nenad Jezdi‘
Predrag Ejdus
Rastko Lupulovi‘
Zoran Cvijanovi‘

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd