La banque du film


   
Odisejev pogled

Genre:
Le drame

Réalisation:
Theo Angelopoulos

Le résumé:
Probuđen u Itaki, moderni Odisej, inaèe filmski reditelj A., kreće u potragu za starim slikama Balkana, verujući da su ove nove, pune ratnih užasa, izgubile svoju nevinost. On kreće na putovanje preko Bugarske i Rumunije i stiže u Beograd gde saznaje da u Jugoslovenskoj kinoteci postoje rolne filma koje je još na poèetku veka snimio Milton Manaki. Međutim, svaki pokušaj da se ovaj film razvije bio je bezuspešan. Slike bi se pojavile samo na trenutak, a onda nestale. I dok je A. u potrazi za svojim slikama, oko njega strahotni eho rata... U Beogradu sreće prijatelja, grèkog ratnog dopisnika koji mu prièa o ratu, zatim, u staraèkom domu upoznaje starog direktora Kinoteke koji i sam živi od uspomena. On saznaje da je vihor rata zarobio rolne Manakijevih filmova u Sarajevu. Prolazeći kroz opasnosti, probija se do Sarajeva, uspeva da nađe rolne filma, ali više nije siguran da tu leži odgovor na njegova pitanja i pitanja Balkana...

Les informations ajouté:


Le producent:
Theo Angelopoulos, Atina, Greek Film Centre, Mega Channel

Le scénario:
Theo Angelopoulos

La musique:
Eleni Karaindrou

Camera:
Yorgos Arvanitis

Le scénographie:
Giorgos Patsas

Le costumographie:
Giorgos Ziakas

Le montage:
Yannis Tsitsopoulos

La durée:
197 la minutage

La technique:
Standard, le color

Premiere:
15.5.1995.Les acteurs:

Angel Ivanof
Dora Volanaki
Dragan Maksimović
Erland Josephson
Giorgos Michalokopoulos
Harvey Keitel
Ivica Klemenc
Ljuba Tadić
Maia Morgenstern
Mania Papadimitriou
Olivera Marković
Slobodan Ninković
Thenassis Vengos
Vesna Trivalić

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd